חברי וועד בית הכנסת

וועד בית הכנסת נבחר על ידי אסיפת החברים, ומשמש בתפקידו שנתיים.

בוועד חברים 7 מחברי העמותה של בית הכנסת, ואחד מהם נבחר על ידם לתפקיד יושב הראש.

להלן רשימת חברי הוועד הנוכחיים:

שם תפקיד/ים ועדות דוא״ל
 יוסי זעפרני יו״ר  תפילה
 דב פלדשטרן גזבר  תפילה
תמר וולף קהילה תפילה (חגים)
קהילה, צדקה 
 אבי פורטן מ״מ גזבר  תפילה (חגים)
בדק בית 

 
  ד״ר צביקה קנריק תחזוקה תפילה (שוטף)
קהילה, בדק בית 
 
 יהושעה הרוני    
זכריה רותברט מ״מ תחזוקה

­