rav kook
 

אבן הפינה של המבנה הונחה בשנת תרצ"ד, 1933-34, בנוכחות הרב אברהם יצחק הכהן קוק.

NLI Article1 titre

תלחץ על הכותרת לראות את המאמר

 

נאום בפתיחת בית הכנסת

תלחץ על הכותרת לראות את המאמר

 

­