DSC 2776W  DSC 2694W  DSC 2778W  DSC 2698W2

 

 עזרת הילדים שופצה ומוקדשת לזכר יקירנו איתן גרוס ז״ל
חבר קהילה וכירורג ילדים.

ביום שבת קודש בשעה 9:30
מתקיימת תפילה מיועדת
 לילדים מגיל 4 עד כיתה ב׳. 

 

 

­