rav avihoud

בעל תואר שני במדעי המדינה הוא למד בכולל של הרב מרדכי אליהו זצ״ל הוא קיבל את תעודת הסמיכה מהרב ומהרבנות הראשית לישראל. בוגר ומרצה במכון רוטנברג.

­