israelborn  

עם קום המדינה ב-1948, בתקופה בה התקיימה מעברת תלפיות, המדינה השתמשה בשלד המבנה כמחסן של אוהלים, מיטות וציוד אחר עבור תושבי המעברה. 

בשנות ה-50 המבנה הושכר לאוניברסיטה העברית ושימש מחסן של בית הספר לרפואה.

NLI Article2B titre

תלחץ על הכותרת לראות את המאמר

­

בקרו אותנו באתר החדש! אנחנו בתהליך של העברת התכנים מכאן לאתר החדש

 

New Site