tl  

המבנה הנוכחי של בית הכנסת נבנה בשנות ה-30 של המאה ה-20.

כשתוכננה השכונה נקבע המקום הגבוה ביותר בה שישמש כמרכז התרבות, הפעילות והקניות שלה.

שם הוקם בית כנסת במקום שיועד להיות מבנה התרבות. כנראה שהמבנה תוכנן מראש לכלול בתוכו גם בית כנסת. 

 

­

בקרו אותנו באתר החדש! אנחנו בתהליך של העברת התכנים מכאן לאתר החדש

 

New Site