tl  

המבנה הנוכחי של בית הכנסת נבנה בשנות ה-30 של המאה ה-20.

כשתוכננה השכונה נקבע המקום הגבוה ביותר בה שישמש כמרכז התרבות, הפעילות והקניות שלה.

שם הוקם בית כנסת במקום שיועד להיות מבנה התרבות. כנראה שהמבנה תוכנן מראש לכלול בתוכו גם בית כנסת. 

 

­

הנחיות מעודכנות לסידורי תפילה

בעקבות החלטת הממשלה על סגר נוסף שבמסגרתו הוחמרו הוראות ההתקהלות , ובמטרה לשמור על בריאות המתפללים, קיים איסור מוחלט על תפילה בתוך בית הכנסת, אין להיכנס לשטח בית הכנסת חוץ מאשר לקחת כסאות/ספר תורה!!!

כרגע יש אישור למנין של 10 אנשים בחוץ. נא לפצל מניינים כל הניתן: ברחבה הקדמית, לפני הדשא , ברחבה האחורית, בגינה מאחורי בית הכנסת. נא להקפיד על שמירת מרחק בין אנשים ועטיית מסכה המכסה  את הפה וגם את האף!! במידה ולא יישמרו ההוראות הנ"ל, בצער רב ניאלץ לסגור את בית הכנסת לגמרי כולל תפילות בחוץ, בשטח בית הכנסת.

ועד בית הכנסת קורא להקמת מנייני רחוב לתקופה הקרובה ומוכן לעזור בסידורים, כסאות וספר תורה. כמו כן ועד בית הכנסת קורא למי שיש פתרון אחר לתפילה במניין להימנע

מלהגיע לבית הכנסת.

בתפילה לבריאות ורפואה שלמה במהרה, ולחזרה בקרוב לתפילות ברוב עם בתוך היכל בית הכנסת.