DSC 2701W3
 
DSC 2702W3

DSC 2704W2

ספריית מלאים זיו היהלום בכתר של בית הכנסת

 

ההיסטוריה של הספריה

החל משנות השבעים פעלו בקומה התחתונה  בבית הכנסת שני גני ילדים שפעלו ביוזמת הורים חברי בית הכנסת. בין יוזמי הגנים היה חברנו  ד"ר יאיר ברקאי שפנה לעיריה ודחף להקמתם.

בשנת 2000, לאחר בניית מבנה חדש לגני הילדים, הוחלט בוועד בראשותו של ד"ר שלמה אלון לשפץ את האולם הגדול כדי שישמש לקידושים. אולם זה עבר בשנת 2003 לשימוש  המניין השלישי. האולם הקטן בחדר המזרחי שפונה לכיוון צפון נשאר ללא שימוש ומדי פעם אחסנו בו ריהוט מיותר.

בשנת 2005 יזם ד"ר בני זיו הקמת ספריה בחדר זה. בני, לדבריו, ראה את החדר בגדר יהלום והחל ללטש אותו. בני, פסיכולוג חובב נגרות ויוזמות מאתגרות., החל לעבוד במרץ לתכנון הספרייה. היוזמה החלה לקרום עור וגידים. החדר נוקה היטב, קירותיו סוידו ומדפים הוזמנו.

בתחילה היו הסתייגויות רבות לרעיון להפוך את החדר לספרייה הן מצד חברי הוועד והן מצד חברי בית הכנסת, מתוך חשש "שהיוזם" יבזבז את כספו ואת זמנו לריק. רבים חשבו שאף אחד לא ישתמש בספריה - אבל חששותיהם היו לשווא. בשנת הקמת הספרייה היה משה זעפרני יושב ראש הוועד. הוא תמך מאוד ברעיון והצליח להדוף את כל ההסתייגויות.  חברי הועד העלו שאלות לגיטימיות כמו: איזה ספרים יכנסו לספריה? מי יפקח על תוכן הספרים? מה הערבויות שגופים לא רצויים יציבו ספרים שאינם לרוח בית הכנסת? מה שם הספרייה? ועוד כהנה וכהנה שאלות. גם הרב נפגש עם בני על מנת לתהות על טיב הספרים ועל מצבו הבריאותי לאחר שעבר אירוע רפואי והיה חשש שהוא לא יעמוד במשימה.

הספרייה הוקמה ועל דבר אחד לא הייתה התנגדות: שם הספרייה "מלאים זיו", המופיע בקטע של "אל אדון על כל המעשים" תפילת שחרית בשבת. הרעיון בבחירת השם מציין  שכל ספר "ממלא" את הקורא בזיו - בנוגה - באור של ידע וחכמה.

לקראת פתיחת הספרייה נוסף לבני תואר חדש " ספרן". כדי להצדיק את התואר יצא "הספרן" בקול קורא לציבור לתרום ספרים טובים ללא שימוש, הנמצאים בבתי המתפללים, ולתרום כספים לקניית ספרים חדשים. לכל תיבת דואר בשכונה נשלחה הודעה על פתיחת הספרייה. בבית הכנסת הוצב ברומטר לציון מספר הספרים. היעד הראשוני היה להגיע ל-1000 ספרים. הספרייה מכילה 207 מדפים, המסוגלים להכיל 5000 ספרים. בשנת 2015 מלאו כל מדפי הספרייה עם 5000 ספרים, כולל מדור הספרים לילדים ובני נוער שהפך לפופולארי מאוד.

הספריה היום

יהלום הספרייה נוצץ כל יום: הרב גיא אביהוד, נותן למתפללים שיעור בלימוד הדף היומי בבוקר ובערב. בשבתות הוא נוצץ שבעתיים כאשר מתפללי המניין הראשון מסיימים את התפילה ויורדים לספרייה לשמוע שיעור בפרשת השבוע, ורבים ממתפללי המניין השלישי בשבת יושבים להתפלל וללמוד בספרייה.

הספרייה פתוחה בכל זמן שבית הכנסת פתוח לתפילות.

מתפללים רבים פוקדים את הספרייה להכנת הרצאות ושיעורים.

הספרייה מאפשרת להשאיל ספרים מסוימים לתקופה של כשבועיים.

יגעת ומצאת – תאמין

קטלוג הספרים

­