soldat juif2tl  

לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה בשנת 1939 החרימו הבריטים את המבנה. לצידו היתה עמדה של גפירים שאבטחו את המרחב ואת הדרך לרמת רחל ולכפרים, ולכן במקום היתה תחנת משטרה, ושאר המבנה שימש כמחסן.

 NLI Article10b titre

תלחץ על הכותרת לראות את המאמר

 

אורח בתלפיות מחפש בית כנסת 1942

תלחץ על הכותרת לראות את המאמר

 

 

­

בקרו אותנו באתר החדש! אנחנו בתהליך של העברת התכנים מכאן לאתר החדש

 

New Site