זמני שיעורים

בימים הנושא בשעה איפה המרצה
בימות החול דף היומי 07:00, 20:00 בספריה הרב גיא אביהוד
הלכה בין מנחה למעריב בבית הכנסת הרב זמל שליט״א
יום א׳ מסכת סוטה
18:00 בבית הרב 
רחוב לייב יפה
הרב זמל שליט״א
יום ב׳ 9:30-13:00 בספריה התכנית
  מסכת סנהדרין בקיץ 45 דק׳ לפני מנחה
בחורף אחרי ערבית
בבית הכנסת הרב זמל שליט״א
יום ג׳  שיטת יממה 18:00 בבית משפחת
יאול

 
יום ד׳  שער לתלמוד
9:30 בספריה ד״ר צביקה קנריק
  פרשת השבוע בקיץ 45 דק׳ לפני מנחה
בחורף אחרי ערבית
בבית הכנסת

הרב זמל שליט״א

יום ו׳ מדרש
07:00
בבית הכנסת פרופ׳ מנחם הירשמן
שיעור לסירוגין 07:45  
  מחשבת ישראל על פי ספר משלי   בבית הכנסת  ד״ר צביקה קנריק
הפרשה על פי ה״כלי יקר״
 מנקודות ראות הבריאות 
בבית הכנסת  ד״ר אפרים יאול
שבת קודש מסכת קידושין שעה לפני מנחה בבית הכנסת הרב זמל שליט״א

­