זמני שיעורים

בימים הנושא בשעה איפה המרצה
בימות החול דף היומי 07:00, 20:00 בספריה הרב גיא אביהוד
יום א׳ אידיש : קריאה, דיבור ושירה 12:00 בספריה
יום ב׳ מסכת סנהדרין בקיץ 45 דק׳ לפני מנחה
בחורף אחרי ערבית
בבית הכנסת שמואל זמל
יום ג׳ שיעורו של ישראל חזני 12:00 בזום ישראל חזני
יום ד׳ פרשת השבוע
בקיץ 45 דק׳ לפני מנחה
בחורף אחרי ערבית
בבית הכנסת הרב יהודה בן ישי
  929 - ספר שמואל 17:30   למידע : התקשרו אל
צפי סיימונס
 יום ו׳ מדרש
07:00
בבית הכנסת פרופ׳ מנחם הירשמן
שיעור לסירוגין :
07:45  
  מחשבת ישראל על פי ספר משלי   בבית הכנסת  ד״ר צביקה קנריק
הפרשה על פי ה״כלי יקר״
 מנקודות ראות הבריאות 
בבית הכנסת  ד״ר אפרים יאול
שבת קודש מסכת גיטין שעה לפני מנחה בבית הכנסת שלמה פישר

­